Kuvøsebarna på Gaza

Prematurforeningen følger også med på situasjonen ved Gaza, spesielt tenker vi på kuvøsebarna ved Al – Shifa sykehuset. Det er grusomt å lese om de premature barna som dør pga invasjonen. Våre medlemmer vet spesielt godt hvor sårbare premature barn, er og hvor...

Spørreundersøkelse – doktorgradsstudie

Hjelp til i dette doktorgradsstudien ved å svare på noen spørsmål:Som en del av et doktorgradsprosjekt ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU, skal vi undersøke sykdom og bruk av helsetjenester hos prematurfødte barn i alderen 0-12 år. Målet er å...

Rett til lønnet ammefri

Loven sier: (1) Kvinne som ammer sitt barn kan kreve den fri hun av den grunn trenger. Fritiden kan for eksempel tas ut i minst en halv time to ganger daglig eller som redusert arbeidstid med inntil én time hver dag.   (2) Kvinne som har ammefri etter første...

Ønsker deltagere til studie

Premature barn, foreldreskap og meistring Hei, mitt namn er Kristine Wergeland og eg er student ved høskulen i Volda.Eg held på med ein studie med tema som omhandlar tilrettelegging i barnehage for premature barn med «usynlege» seinfølger, der eg ynskjer å...