Har fulgt premature over 34 år

I en studie ved Barne- og Ungdomsklinikken ved Haukeland har de fulgt premature barn over 34 år.»Det investeres enorme summer i nyfødtmedisinen og vi vet i dag mye om hva som skjer når de blir født og gjennom det første leveåret. Men det gjøres, etter vår...

Spørreundersøkelse om fødsel og PTSD

Forskning viser at enkelte opplever fødselen som så vanskelig at de oppfyller kriteriene for en posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Per i dag kartlegger man ikke kvinners og menns opplevelse av fødsel på en systematisk måte, og mange fanges dermed ikke opp, fanges...

Stor milepæl for tidlig oppdagelse av CP

Ved hjelp av kunstig intelligens har en gruppe forskere ved St. Olav og NTNU skapt et nytt verktøy for å kunne identifisere risiko for utvikling av cerebral parese – kun noen måneder etter barnet er født. Nå får de internasjonal anerkjennelse for et omfattende...

Premature barn – av Maria Bakkeid

Lillemini er en app drevet av helsepersonell, som gir trygg kunnskap, tips og verktøy for foreldre med spedbarn. Maria Bakkeid som er driveren bak har sammenfattet en artikkel om premature barn, her deler Stein Erik Ulvund og Ola Didrik Saugstad sine viktigste...

Jobber du med barn?

Sannsynligheten for at du møter barn som er født for tidlig er stor. I dag kan heldigvis mange av barna som fødes prematurt overleve og vokse opp uten synlige senskader. Likevel kan barna møte utfordringer i løpet av oppveksten. 20. og 21. oktober arrangere...

God sommer!

Prematurforeningen tar en velfortjent sommerferie 🙂 Tusen takk for følge så langt i år, nå tar vi en aldri så liten sommerferie. Er det noe du ønsker å spørre oss om, er det bare å sende oss mail. Vi svarer deg så fort vi er tilbake (når skolen starter igjen) i...