RS – virus

RS sesongen er i gang, mye tidligere en vanlig. RS sesongen pleier å vare fra slutten av november til mars. Men i år starter sesongen mye tidligere, og man ser at flere barn en vanlig blir rammet. Dette er nok en ettervirkning av pandemien, og de strenge...

Vaksinasjon av premature barn

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) fødes det hvert år 15 millioner barn prematurt, det vil si før utgangen av 37. svangerskapsuke.For tidlig fødte barn har økt risiko for å utvikle infeksjoner med påfølgende fare for senere funksjonsnedsettelser.Med vaksinasjon...