Til landets helseforetak

Oppfordring til best mulig omsorg for barn og foreldre Vi i Prematurforeningen ønsker å formidle viktigheten av mor og far/ partner sin tilstedeværelse på nyfødt intensiv, samt viktigheten av at disse familiene får holde sammen i forkant av en fødsel også i tiden med...

Oppskrift på Lilleiromper!

Jeg heter Emilie, er 29 år og fra Haugesund.Var gravid i 2020 med mitt andre barn. I uke 33 gikk vannet, og det ble et opphold på sykehuset med antibiotika og modningssprøyter, i tilfelle fødsel. I denne tiden gikk tankene litt over hverandre, og jeg søkte etter mer...

Strikker på fritiden i fengselet

I august 2020 ble en avdeling ved Bergen fengsel gjort om til et kvinnefengsel med 18 sengeplasser på lavsikkerhetsnivå. Avdelingen er et tilbud til kvinner som skal sone ved lavere sikkerhetsnivå, på det vi kaller åpen avdeling. Kvinnene er sysselsatt på dagtid, men...

Familien Myrland Hagen vant kampen mot kommunen

Ine (nå 4 år) er født for tidlig, har fått diagnosen dyskinetisk cerebral parese. Familien søkte kommunen om omsorgspenger for 2, 5 år siden, fordi de mente de hadde rett på det. Kommunen ga de avslag fordi de mente deres barn ikke var mere krevende en andre 2...

Årsmøte i Prematurforeningen - vil du være med å påvirke i Prematurforeningen? meld deg på! Innkalling til årsmøte 10. februar. Vi har gleden av å invitere DEG til årsmøte i Prematurforeningen den 10. februar kl. 19:00. Møtet vil skje på nettet. Påmelding sendes til...