Vi er i en tid hvor det er en overgang mellom forsker basert vitenskap, som betrakter pasientene som «datakilder», mot et forsker – pasient basert vitenskap, hvor pasientene blir tatt med som en samarbeidspartner i forskningsprosjekter. 

Som brukermedvirker er du den som sitter med erfaringer og kan se hva som er brukers behov.
Du kan derfor medvirke prosjektet til å bli til det beste for brukeren.
Brukermedvirkning i forskning handler om dialog og samarbeid mellom forsker og bruker

Ler gjerne mer om brukermedvirker her: StiftelsenDam/brukermedvirker

Å være brukermedvirker er en rettighet vi brukere har til å kunne være med å medvirke i forskningsprosjekter, beslutningsprosesser og ved utforming av helsetjenester. Denne rettigheten er nedfelt i Norsk lov

EFCNI har nå lansert en manual for brukermedvirkerne, som gir informasjon om hvordan rolle du har i et forskningsprosjekt, og hva du kan kreve.

Er du brukermedvirker i et forskningsprosjekt?
Les gjerne manualen for nyttig informasjon.