Skirenn for alle!

NRK søker barn og ungdommer med alle typer og nivåer av funksjonsnedsettelser – som ønsker en unik opplevelse. Du behøver ingen skibakgrunn, men du må ha lyst til å lære deg, eller bli flinkere, til å stå eller pigge på langrennsski. Målet er å fullføre et...

Styreverv i Prematurforeningen

Vi ønsker flere styremedlemmer til styrearbeidet i 2024. Å sitte i styret innebærer å delta på styremøter (ca. 1 gang i måneden, ikke oftere men av og til sjeldnere). I styremøtene drøfter vi hvilken retning foreningen skal styres i fremover. Vi har forskjellige...

Spørreundersøkelse om bruk av donormelk

Spørreundersøkelse om bruk av donormelk i behandling av premature barn i Norge Til deg som ble prematurforelder i perioden 2020-2023Det er kommet flere anbefalinger om at premature barn bør mates med donormelk, når barnet ikke har tilgang til mors egen melk.Vi ønsker...

Velkommen som ambassadør, Simen.

Simen Bondevik – Prematurforeningen sin første ambassadør Simen Bondevik er opptatt av å jobbe for mer forståelse og kunnskap om premature og deres familie. Han ble selv født ekstremt prematurt, og føler seg heldig som lever det livet han gjør. «Jeg vil bruke...