Støtt oss!

VI ønsker alle velkommen. Medlemskap i foreningen koster fra 2016 kr. 350,- pr. år. Det er ingen forutsetning at du har et for tidlig født barn for å bli medlem hos oss. Har du en eller annen tilknytning til en eller flere barn som er født før tiden, enten på jobb...

Forsikring av premature barn

Vi ser, og opplever selv, at mange får avlslag når man søker om å forsikre sitt premature barn i flere forsikringsselskaper. Ulykkeforsikring kan man søke om hos alle forsikringsselskaper uten å levere helseattest. Men for å søke om en mer dekkende barneforsikring...