Her kan du lese artikler som vi har hentet fra Prematurposten. Det kan være Min historie eller fagartikler som vi tenker er nyttig for deg å kunne lese. 

God lesing!

Hilsen Prematurforeningen embarassed