Innkalling til årsmøte 8. februar.
Vi har gleden av å invitere deg til Årsmøte i Prematurforeningen den 8. februar kl. 14:00 til 15:30.

Sted: Peppes pizza, Karl Johans gate 1, Oslo
Påmelding sendes til post@prematurforeningen.no innen 6. februar.

Stemmerett:
Det er våre betalende medlemmer som har stemmerett ved årsmøte, men alle er hjertelig velkommen til å delta. Om du trenger å undersøke om ditt medlemskap for 2019 er betalt kan du sende oss en mail.

Agenda på Årsmøte er følgende:
Sak 1 Velkommen v/styreleder

Sak 2 Valg av ordstyrer og referent

Sak 3 Valg av to personer til å underskrive protokollen

Sak 4 Årsberetning
Gjennomgang av Årsberetning for foreningsåret 2019

Sak 5 Regnskap og budsjett
Gjennomgang av regnskap-2019 og budsjett-2020

Sak 6 Følgende valg skal tas:
6a) Valg av revisor

6b) Valg av nytt styre

6c) Vedtekts endringer

Ønsker du å stille til valg i Prematurforeningen styre?
Send oss en mail om dette innen den 6. februar 🙂