INNKALLING TIL ÅRSMØTE I PREMATURFORENINGEN
Dato: 13.3.2024
Vi har gleden av å invitere DEG til Årsmøte i Prematurforeningen den 13. mars fra klokken 20 til 21 på teams.
Påmelding
sendes til post@prematurforeningen.no innen 1.3.2024.
Stemmerett
Det er våre betalende medlemmer som har stemmerett ved årsmøte, men alle kan delta. Ditt medlemskap må være gyldig for å få stemmerett. Om du trenger å undersøke gyldig medlemskap kan du få informasjon ved å sende oss en mail.
Forhåndsmeldte saker
Saker ønskes behandlet av Årsmøte må være oversendt til Prematurforeningen innen 26.2.2024.
Saksdokumenter
Saksdokumenter sendes på mail til alle påmeldte så fort vi har det klart, men senest 28.2.23.
Melde kandidatur
Ønsker du å stille til valg i styret? Ta kontakt med styreleder eller daglig leder i Prematurforeningen.
Du sender da en mail til post@prematurforeningen.no og forteller hvem du ønsker kontakt med, så sender vi deg videre til rette person.
Vedtekter for Prematurforeningen finner du på våre hjemmesider under Om oss.
Dagsorden
1. Godkjennelse av innkalling til Årsmøte
2. Godkjennelse av dagsorden
3. Valg av ordstyrer
4. Oppnevne to personer som referenter
5. Valg av to personer til å underskrive protokollen
6. Årsberetning
Gjennomgang av Årsberetning for Prematurforening året 2023
7. Regnskap og budsjett
Gjennomgang av regnskap-2023 og budsjett-2024
8. Følgende valg skal tas:
8a) Valg av revisor
8b) Valg av nytt styre
8c) Vedtekts endringer
9. Innkomne saker