Barnebøker

DVD

Vaksinasjon av premature barn

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) fødes det hvert år 15 millioner barn prematurt, det vil si før utgangen av 37. svangerskapsuke.For tidlig fødte barn har økt risiko for å utvikle infeksjoner med påfølgende fare for senere funksjonsnedsettelser.Med vaksinasjon...

Podcast Momlife – prematur fødsel

Podcast fra Diagnose – prematur

Hvordan ivaretas samspillsveileding til foreldre i norske nyfødtintensivenheter?

Denne studien underøsker hvordan foreldreveiledningsrogrammet "Mother-Infant Transaction Program" (MITP-m) sin kjerne elementer er implementert i norske nyfødt intensiv avdelinger. Mer om studien og resultatet kan du lese her: Studie samspill  

Hud til hud kontakt rett etter fødsel redder liv

Hud til hud kontakt rett etter fødsel redder liv kommer det frem i en ny studie som ble koordinert av Verdens helseorganisasjon (WHO). Dagens anbefaling sier at barn under 2 kg skal straks få hud mot hud kontakt når barnet er stabilt. Men vanligvis for barn under 2 kg...

Vi ønsker deg en god sommer!

Vi ønsker alle våre følgere en riktig god sommer! Kontoret holder stengt i skoleferien. Men vi vil svare på henvendelser så fort vi er tilbake.Inntil da ønsker vi dere alle en fin fin sommer. Ta vare på hverandre <3

Prematurposten nummer 2 for 2021

  Prematurposten nummer 2 for 2021 er ut nå!Her finne du mye nyttig lesestoff som: - Hvordan går det med premature når de blir voksne?Her får du et lite innblikk i et forskningsprosjekt ved NTNU som har fulgt prematur fødte med svært lav fødselsvekt fra barndom...

Kvinnedagen markerer startskuddet!

Bergen sanitetsforening inviterer til samarbeid med foreninger i landets første KvinnehelsehusI august åpner landets første lavterskel kvinnehelsehus i Bergen. Vi ønsker å skape en plattform for kvinnhelsetematikk blant kvinner i Bergen, foreninger, organisasjoner og...

Til landets helseforetak

Oppfordring til best mulig omsorg for barn og foreldreVi i Prematurforeningen ønsker å formidle viktigheten av mor og far/ partner sin tilstedeværelse på nyfødt intensiv, samt viktigheten av at disse familiene får holde sammen i forkant av en fødsel også i tiden med...

God påske!

Vi er tilbake tirsdag over påske, inntil da ønsker vi dere en riktig god påske.  På gjensyn!  

Vaksinasjon av premature barn

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) fødes det hvert år 15 millioner barn prematurt, det vil si før utgangen av 37. svangerskapsuke.For tidlig fødte barn har økt risiko for å utvikle infeksjoner med påfølgende fare for senere funksjonsnedsettelser.Med vaksinasjon...

Podcast Momlife – prematur fødsel

Podcast fra Diagnose – prematur

Hvordan ivaretas samspillsveileding til foreldre i norske nyfødtintensivenheter?

Denne studien underøsker hvordan foreldreveiledningsrogrammet "Mother-Infant Transaction Program" (MITP-m) sin kjerne elementer er implementert i norske nyfødt intensiv avdelinger. Mer om studien og resultatet kan du lese her: Studie samspill  

Hud til hud kontakt rett etter fødsel redder liv

Hud til hud kontakt rett etter fødsel redder liv kommer det frem i en ny studie som ble koordinert av Verdens helseorganisasjon (WHO). Dagens anbefaling sier at barn under 2 kg skal straks få hud mot hud kontakt når barnet er stabilt. Men vanligvis for barn under 2 kg...

Vi ønsker deg en god sommer!

Vi ønsker alle våre følgere en riktig god sommer! Kontoret holder stengt i skoleferien. Men vi vil svare på henvendelser så fort vi er tilbake.Inntil da ønsker vi dere alle en fin fin sommer. Ta vare på hverandre <3

Prematurposten nummer 2 for 2021

  Prematurposten nummer 2 for 2021 er ut nå!Her finne du mye nyttig lesestoff som: - Hvordan går det med premature når de blir voksne?Her får du et lite innblikk i et forskningsprosjekt ved NTNU som har fulgt prematur fødte med svært lav fødselsvekt fra barndom...

Kvinnedagen markerer startskuddet!

Bergen sanitetsforening inviterer til samarbeid med foreninger i landets første KvinnehelsehusI august åpner landets første lavterskel kvinnehelsehus i Bergen. Vi ønsker å skape en plattform for kvinnhelsetematikk blant kvinner i Bergen, foreninger, organisasjoner og...

Til landets helseforetak

Oppfordring til best mulig omsorg for barn og foreldreVi i Prematurforeningen ønsker å formidle viktigheten av mor og far/ partner sin tilstedeværelse på nyfødt intensiv, samt viktigheten av at disse familiene får holde sammen i forkant av en fødsel også i tiden med...

God påske!

Vi er tilbake tirsdag over påske, inntil da ønsker vi dere en riktig god påske.  På gjensyn!