Barnebøker

DVD

Mediaomtaler

Velkommen som ambassadør, Simen.

Simen Bondevik - Prematurforeningen sin første ambassadør Simen Bondevik er opptatt av å jobbe for mer forståelse og kunnskap om premature og deres familie. Han ble selv født ekstremt prematurt, og føler seg heldig som lever det livet han gjør. «Jeg vil bruke den...

Kuvøsebarna på Gaza

Prematurforeningen følger også med på situasjonen ved Gaza, spesielt tenker vi på kuvøsebarna ved Al - Shifa sykehuset. Det er grusomt å lese om de premature barna som dør pga invasjonen. Våre medlemmer vet spesielt godt hvor sårbare premature barn, er og hvor skjør...

Spørreundersøkelse – doktorgradsstudie

Hjelp til i dette doktorgradsstudien ved å svare på noen spørsmål:Som en del av et doktorgradsprosjekt ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU, skal vi undersøke sykdom og bruk av helsetjenester hos prematurfødte barn i alderen 0-12 år. Målet er å...

Rett til lønnet ammefri

Loven sier: (1) Kvinne som ammer sitt barn kan kreve den fri hun av den grunn trenger. Fritiden kan for eksempel tas ut i minst en halv time to ganger daglig eller som redusert arbeidstid med inntil én time hver dag.   (2) Kvinne som har ammefri etter første...

Delta i spørreundersøkelse «bokprosjekt»

Prematurforeningen skal gi ut bok. Hva slags bok om premature barn og prematurforeldres utfordringer skulle du ønske fantes? Vi håper du tar deg ca. 5 minutter til å svare på våre spørsmål. På forhånd takk for bidrag

Å finne balansen

Helsesykepleier Kristine Ruud ser at prematurforeldre blir gode på å kjenne barnet sitt. Ved å tolke små signaler fra den lille kroppen, lærer de når det blir for mange sanseinntrykk. Den erfaringen bruker de til å skjerme barnet mot overstimulering. Men hva skal de egentlig se etter, og hvordan skal de samarbeide med barnehagen?

Ønsker deltagere til studie

Premature barn, foreldreskap og meistring Hei, mitt namn er Kristine Wergeland og eg er student ved høskulen i Volda.Eg held på med ein studie med tema som omhandlar tilrettelegging i barnehage for premature barn med "usynlege" seinfølger, der eg ynskjer å belyse...

Besøk på nyfødt intensiv avdeling Haugesund

Susanne S Bukkøy og Asja Pandur fra lokallaget i Rogaland tok turen til Haugesund for å ta en titt på den nye nyfødt intensiv avdeling som er blitt bygget der. Damene er enstemmig enig om at avdelingen er blitt veldig fin. Avdelingen er pusset opp med tanke på at...

Stopp planene om heli – plattform ved nyfødt intensiv!

Plasseringen av den midlertidige helikopterlandingsplattformen ved Rikshospitalet har skapt store reaksjoner både i fagmiljøet og hos foreldre til fortidlig fødte. At de aller minste pasientene på sykehuset etter planen skal få det svære nye redningshelikopteret, SAR...