Barnebøker

DVD

Mediaomtaler

Å finne balansen

Helsesykepleier Kristine Ruud ser at prematurforeldre blir gode på å kjenne barnet sitt. Ved å tolke små signaler fra den lille kroppen, lærer de når det blir for mange sanseinntrykk. Den erfaringen bruker de til å skjerme barnet mot overstimulering. Men hva skal de egentlig se etter, og hvordan skal de samarbeide med barnehagen?

Ønsker deltagere til studie

Premature barn, foreldreskap og meistring Hei, mitt namn er Kristine Wergeland og eg er student ved høskulen i Volda.Eg held på med ein studie med tema som omhandlar tilrettelegging i barnehage for premature barn med "usynlege" seinfølger, der eg ynskjer å belyse...

Besøk på nyfødt intensiv avdeling Haugesund

Susanne S Bukkøy og Asja Pandur fra lokallaget i Rogaland tok turen til Haugesund for å ta en titt på den nye nyfødt intensiv avdeling som er blitt bygget der. Damene er enstemmig enig om at avdelingen er blitt veldig fin. Avdelingen er pusset opp med tanke på at...

Stopp planene om heli – plattform ved nyfødt intensiv!

Plasseringen av den midlertidige helikopterlandingsplattformen ved Rikshospitalet har skapt store reaksjoner både i fagmiljøet og hos foreldre til fortidlig fødte. At de aller minste pasientene på sykehuset etter planen skal få det svære nye redningshelikopteret, SAR...

Hvordan praktisere Kangaroo – care

Her er en fin video fra en nyfødt intensiv avdeling i Canada, som viser steg for steg hvordan man gjennomfører Kangaroo - care på em sikker måte.  

Takket være dere har vi samlet inn 11700 kr

11.700 kr er sendt til fortidlig fødte i Ukraina Bidraget vil gå til å koordinere humanitær bistand i Ukraina (etter forespørsel fra nyfødt intensiv), gi informasjon og psykologisk støtte til familier med premature barn og organisere medisinsk behandling av premature...

Har fulgt premature over 34 år

I en studie ved Barne- og Ungdomsklinikken ved Haukeland har de fulgt premature barn over 34 år."Det investeres enorme summer i nyfødtmedisinen og vi vet i dag mye om hva som skjer når de blir født og gjennom det første leveåret. Men det gjøres, etter vår mening, for...

Spørreundersøkelse om fødsel og PTSD

Forskning viser at enkelte opplever fødselen som så vanskelig at de oppfyller kriteriene for en posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Per i dag kartlegger man ikke kvinners og menns opplevelse av fødsel på en systematisk måte, og mange fanges dermed ikke opp, fanges...

Stor milepæl for tidlig oppdagelse av CP

Ved hjelp av kunstig intelligens har en gruppe forskere ved St. Olav og NTNU skapt et nytt verktøy for å kunne identifisere risiko for utvikling av cerebral parese – kun noen måneder etter barnet er født. Nå får de internasjonal anerkjennelse for et omfattende...