Spørreundersøkelse om bruk av donormelk i behandling av premature barn i Norge

Til deg som ble prematurforelder i perioden 2020-2023
Det er kommet flere anbefalinger om at premature barn bør mates med donormelk, når barnet ikke har tilgang til mors egen melk.
Vi ønsker derfor å kartlegge bruken av donormelk, og håper du kan ta deg tid til å delta i en kort spørreundersøkelse.

Lag din egen spørreundersøkelse for tilbakemelding fra bruker