Sannsynligheten for at du møter barn som er født for tidlig er stor. I dag kan heldigvis mange av barna som fødes prematurt overleve og vokse opp uten synlige senskader. Likevel kan barna møte utfordringer i løpet av oppveksten.

20. og 21. oktober arrangere Tvillingforeldreforeningen 2 dagers fagseminar om barn født prematurt.
Dette er en unik mulighet til å bli bedre rustet til å ivareta de behovene disse barna har.
Påmelding til kursene kan dere gjøre på hjemmesiden til Tvillingoforeldreforeningen: Tvillingforeldreforening