Sykehusapotekene en hjelpsom enhet

 

Siv Berget, apotektekniker, og har jobbet for Sykehusapotekene i 20 år nå i år.
I
ntervjuer: Hege Nordhus i Prematurforeningen.

Siv, apotek - tekniker

Jeg ringer Siv en tirsdag i november, Siv har tatt seg en uke fri uten noen planer. MEN en samtale med Prematurforeningen om sitt engasjement for de barna som trenger det lille ekstra, tar hun seg allikevel tid til.

«Det er jo min lille hjertesak og jeg mener det er såååå viktig at alle vet at det finnes hjelp å få hos oss på Sykehusapotekene».

I 2017 startet et internt prosjekt hos Sykehusapotekene i helse sør-øst, som de kalte «mor – barn» prosjektet. Sykehusapotekene ønsket å utvikle sitt sortiment for å ivareta behovene hos kundene på best mulig måte. Hvordan kan vi hjelpe foreldre som har fått barn med for eksempel sugeproblematikk, premature barn osv.? Hva er deres behov og hvordan kan vi ivareta dette best mulig? De samlet inn informasjon om behov og jobbet med å få til en dialog med nyfødt intensiv avdelinger og barsel avdelinger på sykehusene i helse sør – øst.

«For de familier hvor en graviditet og fødsel utvikler seg normalt trenger det ikke komme så store utfordringer i ettertid. Men for de familier som har en litt kronglete graviditet, og man kanskje opplever å føde prematurt, eller at man får et barn med splittet gane, kan utfordringer komme. Men det er ingen jo ingen fasit på dette. Plutselig har man en terminfødt som nekter å spise eller er sugesvak, og en prematur som er skikkelig matglad, og ikke får nok.»

Sykehusapotekene har som andre apotek faste produkter som skal være i selvvalget, men som sykehusapotek har vi et særlig ansvar for å møte ulike behov til kunder som kommer rett fra føde- og barselopphold. På barsel og nyfødt intensiv kom det frem mye kunnskap. Noe av utfordringene man møtte for familiene der handlet gjerne om amming. Barn som er sugesvake, eller har andre utfordringer med å amme, eller mor som ikke har melk nok. På avdelingene fikk disse familiene prøve forskjellige produkter, og under sykehusoppholdet fant disse foreldrene utstyr som funket for nettopp dem. Men så når utskrivelsen nærmet seg og de endelig skulle få komme hjem stoppet det liksom opp litt. Utstyret de fant på apoteket var ikke slik som de var vant til fra avdelingen, og de måtte på en måte starte litt på nytt.

«Det er så lett at disse foreldrene blir overlatt til seg selv, også kan man starte en uendelig søken etter hjelp på nettet. Man kan finne gode råd også på nettet, men nettet kan også være villedende» forteller Siv.

«Det er her Sykehusapotekene jobber med å ha kunnskap nok og utstyr som treffer disse familiene» fortsetter Siv.  «Og det er det vi nå har fått til med dette mor-barn prosjektet. Alle sykehusapotekene som er på sykehus med en nyfødtintensiv avdeling eller barsel har i fellesskap stort sett de samme produktene som finnes på avdelingen og vi jobber kontinuerlig for å ha de riktige produktene på lager. 

«Nå gjenstår derfor oppgaven med å spre denne informasjonen, slik at kommende foreldre vet at hos oss har vi nå opparbeidet kunnskap om dette utstyret, og skal ha dette utstyret i hyllene våre eller tilgjengelig. Hvis ikke ligger det som bestillingsvare.»

«Noen familier er forberedt på f.eks en prematur fødsel, og for de er det lettere å planlegge fremover, for andre igjen kommer dette overraskende på, og da tar det gjerne litt tid før man lander igjen. Da er det viktig at utstyret ikke blir et ekstra uromoment. For andre igjen er ikke amming et problem før det har gått en tid, og de har kommet hjem. Da er det ikke sikkert noen har fortalt de at traktene til brystpumper har forskjellige størrelser og at det igjen kan skape uro fordi man sitter med en for liten trakt som ikke hjelper, og bare lager sår.
Det er så fint å kunne hjelpe andre med en bedre hverdag, det er det som gjør meg glad.»

«Jeg vil avslutte med å oppfordre nyfødtfamiliene en tur innom Sykehusapotekene. De som i forkant «kjenner til» sin prematurfødsel eller som av andre årsaker blir liggende på sykehusene lenger enn vanlig og gjøre seg litt kjent med det utstyret som eventuelt kan brukes og som er tilgjengelig  – også i forbindelse med amming. Vi hjelper så gjerne og imøtekommer det behovet som melder seg eller kan melde seg spesielt i løpet av de første leveukene til babyen. Sykehusapotekene jobber produktnøytralt, men tilbyr det utstyret som brukes på avdelingene og foreldrene har gjort seg kjent med. Alt dreier seg om trygghet og der vil vi i Sykehusapotekene gjerne være med å bidra, for nyfødtfamiliene som trenger litt ekstra og gjøre hverdagen enda bedre. Vi er her, for dere. ».

Av annet utstyr har vi ullklær i premature størrelser som for eksempel bodyer, strømper, sokker, luer osv. Til de familiene som har uventet tidlig fødsel er det nå enkelt å få tak i klær i premature størrelser. Dette er et rent produkt som hjelper barnet med å regulere varmen, som igjen gir den lille bedre søvn. Etter et suksessfullt måltid fortjener hele familien nettopp det, en god hvil.»