Ny saksbehandling for Forskning fra 2020

ExtraStiftelsen ( nå Stiftelsen Dam) sitt styret besluttet 12.02.19 å innføre flere endringer i søknadsbehandlingen i ordningen Forskning fra om med 2020. 

Bagrunnen er at sekretariatets gjennomgang av ordningen har avdekket muligheter for endringer som vil:

– øke innvilgelsesprosentet.
– gi grundigere vurderinger
– gi mer tid til diskusjoner. 

Søknadsbehandlingen vil fra og med neste år bli:

1. en to-trinns-prosess der søker først sender en forenklet skissesøknad, hvor de beste inviteres til å sende inn en full søknad. Blandt disse vil da innvilgelsesprosentetn ligg på rundt 40 %.
2. Økning i antall vurderinger. En ringvirkning av dette vil være at det blir flere (5 mot 2 tidligere) som vurderer den ene søknaden. Som vil sikre at flere sider av søknaden vil bli belyst. 
3. Gruppemøter vil erstatte dagens store plenum dag. Det vil gi mere til til hvert enkelt søknad (30 minutter mot 5 minutter tidligere).