Verdens prematurdag 2016


14. November

Keplerstjernen tennes ved Gardermoen kl. 17.00

17. November

– Dagen markeres ved Drammen sykehus med stand store deler av dagen. Vegar i styret vil ha treff i 14. etg ved sykehuset fra kl. 18.00.

– Dagen markeres ved Elverum sykehus fra kl. 10.00.
Her blir det stand i hallen på sykehuset med utstilte kuvøser, god servering og sykepleiere som tar seg tid til en prat.

– Dagen markeres ved Ålesund sykehus, fra kl. 14.00 – 17.00.
Familier som har premature barn er hjertelig velkommen til et uformelt treff.

– Dagen markeres ved Rikshopitalet/ avdeling Kvinne -barn, fra kl 15.00 til 17.00.
Det vil bli muligheter for å møte sykepleiere fra avdelingen, og å titte på kuvøsen og annet utstyr som er på en
nyfødt intensiv avdeling.

– Det holdes SEMINAR ved Rikshospitalet, seminarrom A3.3067 – fra kl. 17.30 til 19.30.

Foredragsholdere er:
-Marianne Trygg Solberg – førsteamanuensis LDH -Interprofesjonelt samarbeid om respiratorbehandling til premature og syke nyfødt

– Arild Rønnestad – leder Norsk Nyfødtmedisinsk kvalitetsregister – Nyfødtmedisinsk kvalitetsregister og forskning som gjøres ut fra dette

– Aud Misund – førsteamanuensis og master i psykisk helsearbeid – Traumereaksjon hos mor som føder fortildig

 

 

Bygg som lyser i lilla:

– Keplerstjernen ved Gardermoen
– Tjuvtitten i Oslo
– Skoringen i Tromsø
– Kongsvinger festning
– Rockheim i Trondheim
– Telenor  arena ved Fornebu
– Keplerstjernen på GardermoenSkoringen i Tromsø.

Sykepleiere ved Elverum sykehus jobber med å få lyst opp HELE Hedmark, her er hva som lyser i Hedmark:

– Rådhuset
– Generalgården
– Sykehuset
Sør Odal:
– Rådhuset
Stor Elvdal:
– Storelgen

941 963 48

Gågata 17, 2211 Kongsvinger