Til deg som vil søke midler gjennom Prematurforeningen:

Ønsker du å forske på premature og/ eller deres familie kan du søke midler fra EkstraStiftelsen gjennom oss.
ExstraStiftelsen har to type prosjekter man kan søke i:

 

  1. Forskningsprosjekter
  2. Helseprosjekter

I forskningsprosjekter kan man søke følgende titler:

  1. PhD
  2. Postdoktor
  3. Seniorforsker

For mer  informasjon om retningslinjer og søkeprosessen, les her.

 

1. Forskningsprosjekter har 1 søknadsrunde i året med frist 10. mai.

 

2. Helseprosjekter har 2 søknadsrunder i året.
Frist for levering av søknad for helse vår vil være 15. februar.
Frist for levering av søknad for helse høst vil være 15. august.

 

 

 

Til deg som har fått godkjent forskning/helse prosjekt:

Det stilles krav til levering av fremdriftsrapporter og sende inn regnskapsrapport 1 gang i året.
Her finner du informasjon om hvordan dette ønskes levert og til hvilken tid.