Til deg som vil søke midler gjennom Prematurforeningen:

Ønsker du å forske på premature og/ eller deres familie kan du søke midler fra EkstraStiftelsen gjennom oss.
ExstraStiftelsen har to type prosjekter man kan søke i:

 

  1. Forskningsprosjekter
  2. Helseprosjekter

I forskningsprosjekter kan man søke følgende titler:

  1. PhD
  2. Postdoktor
  3. Seniorforsker

For mer  informasjon om retningslinjer og søkeprosessen, les her.

 

1. Forskningsprosjekter har 1 søknadsrunde i året med frist 10. mai.

 

2. Helseprosjekter har 2 søknadsrunder i året.
Frist for levering av søknad for helse vår vil være 15. februar.
Frist for levering av søknad for helse høst vil være 15. august.

Brukermedvirker:
Grad av  brukermedvirkning skal beskrives i alle prosjekter som søker driftsstøtte hos Extrastiftelsen, og blir vektlagt i søknadsbehandlingen.
Les mer om brukermedvirker her 

 

Til deg som har fått godkjent forskning/helse prosjekt:

Det stilles krav til levering av fremdriftsrapporter og sende inn regnskapsrapport 1 gang i året.
Her finner du informasjon om hvordan dette ønskes levert og til hvilken tid.