Sted: Rikshospitalet

Prematurforeningen inviterer foreldre og fagfolk til fagdag med fokus på standarder innen behandling og oppfølging av nyfødte og gravide. Forhåpentligvis blir dette startskuddet for implementering av nasjonale standarder på en rekke områder i Norge.

Av Vilni Verner Holst Bloch

I år skal det flerårige prosjektet Standard of Care[1] avsluttes med en rapport. Foreningen har deltatt i prosjektet i en av 10-12 arbeidsgrupper. Prosjektet ledes av EFCNI[2] (European Foundation for Care of Newborn Infants), og til sammen har mer 220 fagfolk og foreldre-representanter deltatt i arbeidet.

Selv om prosjektet avsluttes er ikke jobben ferdig. Den viktigste jobben blir å implementere standarden i de enkelte land. Målet er naturligvis best mulig behandling, omsorg og oppfølging av de for tidlig fødte og deres familier.

Stor faglig bredde
Standard of Care-prosjektet dekker et vidt spekter av emner.

 • Birth & transfer
 • Ethical decisions
 • NICU design
 • Care procedures
 • Follow-up & continuing care
 • Nutrition
 • Data collection & documentation
 • Infant- & family-centered care
 • Patient safety & hygiene practice
 • Education & training
 • Medical care & clinical practice

Foreningen har jobbet for å få dekket alle med en eller flere presentasjoner.

God respons fra fagfolk
Prematurforeningen har hatt meget god respons. Fagfolk vi har hatt kontakt med har vært glad for å få invitasjon. Og når de ikke selv har kunnet delta har de ikke vært sene med å foreslå gode kollegaer.

Silke Mader, leder av EFCNI, vil komme og holde innledningstale.

 

 

 

Videre kommer Dr. Didrik Saugstad, som selv har deltatt i en av ekspertgruppene til Standard of Care-prosjektet. Helsedirektoratet ønsker også å stille til seminaret.

 

For øvrig har Prematurforeningen jobbet med å få bredest mulig deltagelse av foredragsholdere, ikke bare faglig, men også at foredragsholdere har en god geografisk spredning. Vi vil derfor få presentasjoner fra fagfolk med tilhørighet i ulike helseregioner og til en rekke ulike sykehus.

For fagfolk og foreldre
Prematurforeningen ønsker deltagelse fra både fagfolk og foreldre, og håper på godt oppmøte.
Det vil bli et deltagergebyr:

– 100 kr for medlemmer
– 250 kr for ikke medlemmer

Seminaret vil foregå på engelsk.

[1] Standard of Care-prosjektet: https://newborn-health-standards.org/

[2] European Foundation for Care of Newborn Infants : http://www.efcni.org/