Det premature barnet i barnehage og skole

– hvordan kan de fortidlig fødte barnet ha særlige behov.

Prematurforeningen har hatt mange gode artikler i Prematurposten om hvordan det fortidlig fødte barnet bør bli møtt i barnehage og skole. Vi har i tillegg sett at det har vært et behov om å belyse utfordringer premature kan ha i barnehage og skole sammenheng.

Det er mye kunnskap om premature som ikke nødvendigvis de som jobber med premature sitter på, og vi føler derfor et ansvar for å tette disse kunnskapshullene. På bakgrunn av dette ønsket foreningen og lage en barnehagebrosjyre. Denne tenkte vi foreldre kunne ha med som en informasjonskilde til barnehagen.

I planleggingen ble vi kontaktet av helsestasjonene i Bærum, de så også det samme behovet som oss. Vi hadde et møte sammen og kom frem til at det kan være mye å ta innover seg når man er i møte med barnehagen, og det som legges frem kan veie tyngre om man har noe å vise til. Jeg er ikke bare en bekymret mor eller far, dette er kjent hos flere.

Vi startet derfor et samarbeid med helsestasjonene i Bærum om å få til et informasjonsskriv. Denne mente vi var viktig at skulle ligge tilgjengelig for foreldre til premature og for dere som jobber med våre barn. Resultatet ble denne plakaten som vises under.

Tanken rundt at selve plakaten er kortfattet er at vi ikke ønsker at denne gjemmes vekk i en skuff. Denne ønsker vi at skal henge tilgjengelig i barnehagen for at dere som jobber med disse barna ikke skal glemme. De utfordringene vi viser til trengs å tilpasses hver eneste dag, for at det premature barnet skal få en så god opplevelse av å være i barnehagen som mulig.

Videre vil vi jobbe med å legge ut mer detaljerte skriv om forskjellige temaer som vi tenker er viktig å belyse nærmere. Her kan foreldre se sitt barn, og gi barnehagen temaer som de tenker berører deres barn mer enn annet. Eller for dere som jobber med premature barn og som er spesielt interessert, er det bare å fordype seg i informasjonen som ligger tilgjengelig.

Vi ønsker med tiden å lage tilsvarende informasjonsskriv til skolen.

Vi håper dette er til nytte for både barn, foreldre og dere som jobber med barn.

De største miraklene i verden er ganske små <3