Prematurforeningen

Noen av de største miraklene i verden er ganske små

Noen av de største miraklene i verden er ganske små

Det er vanskelig å forestille seg hvor lite et prematurt barn kan være før man faktisk opplever å få et. Og når man opplever det, er det godt å vite at du kan få støtte og hjelp fra andre som har opplevd det samme. Det er derfor vi finnes.

 

Veileder til prematurforeldre

Et hjelpemiddel for foreldre som opplever å få et fortidligfødt barn.

Forsikring av premature barn

Forsikring av premature barn kan være en utfordring. Her finner du mer informasjon.

Prematurposten

Les tidligere nummer av prematurposten. Flere gode artikkeler til hverdagen med preamture barn

VELKOMMEN til årets naturlig møteplass!!

Barnesykepleierforbundet Fag, - leder og lærer konferanse og Vårseminar 2018. Deltagerne er sykepleiere/spesialsykepleiere som jobber med premature, syke nyfødte, barn - og ungdom. Ledere i barne- og ungdomsklinikker, utdanningsinstitusjoner, interesseorganisasjoner...

EFCNI har nå lansert en manual for brukermedvirkere

Vi er i en tid hvor det er en overgang mellom forsker basert vitenskap, som betrakter pasientene som "datakilder", mot et forsker - pasient basert vitenskap, hvor pasientene blir tatt med som en samarbeidspartner i forskningsprosjekter.  Vi har sett dette...

Hvordan tenker du å markere Verdens Prematurdag?

Del gjerne din markering med oss ved å #prematurforeningen og #WPD2017 Forslag til kampanje på sosial medier 17. november: Noen av de største miraklene i verden er ganske små. I dag farges bygninger lilla for å ære våre små helter. #WPD2017 #prematurforeningen Fargen...

Familien Tjessem på Godmorgen Norge den 14. november

Foto: Kristian Tjessem Familien Tjessem er med på markeringen av Verdens Prematurdag og stiller mannsterke på Godmorgen Norge på tv2 den 14.november. Der forteller de sin historie om hvordan det var å starte foreldrerollen på nyfødt intensiv med sin datter Thea...

 

 Bærekraftig helsevesen ved å utvikle effektive medisiner

 Lillelam finner du hos Sykehusapotekene.

941 963 48

Gågata 5, 2211 Kongsvinger