Prematurforeningen sin henvendelse til Helsedirektoratet vdr. reklamefilm om snusing i svangerskapet.

Prematurforeningen har fått negative tilbakemeldinger fra noen av våre medlemmer på filmen om snus i svangerskapet.

Etter en lang sommer er kontoret nå åpnet igjen!

Hei,
etter en lang sommer er kontoret åpnet igjen.
Vi vil svare på henvendelser som er kommet inn til oss i løpet av sommeren i tiden fremover.

Med vennlig hilsen
Hege Nordhus / dagligleder

Kontoret har nå sommerstengt.

Hei,
vi ønsker å minne våre medlemmer og andre som henvender seg til oss om at kontoret holder stengt i juli og åpner igjen i midten av augsust.
Henvendelser som kommer inn til oss i denne tiden vil bli besvart straks vi er på plass igjen.

God sommer.
Hilsen Prematurforeningen

Forespørsel om deltagelse i prosjektutvikling

Ved Universitetet i Tromsø jobber vi for tiden med utviklingen av et nytt forskningsprosjekt, som skal handle om fysioterapeuters bruk av sensomotorisk lek i sitt arbeid med barn i alderen 0-3 år. Prosjektskissen skal være ferdigstilt innen utløpet av august 2016. Det er viktig for oss at prosjektet oppleves som relevant, og svarer på aktuelle problemstillinger sett fra ståstedet til foreldre og fysioterapeuter i klinisk praksis.

Sommerfest i Stavanger

Medlemskontigent 2016 på mail og post!!

Hei,
nytt for året i Prematurforeningen er at vi har satt på kidnummer på faktura for medlemskontigent.
Våre medlemmer har nå mottatt faktura pr. mail, den samme faktura kommer også med Prematurposten som kommer i løpet av kort tid.
Det er viktig at dere merker dere at disse to fakturaene er samme, slik at vi unngår at den blir betalt dobbelt.

Nye retningslinjer for å søke om midler fra ExtraStiftelsen

Fra og med tirsdag 1. mars 2016 åpnet ExtraStiftelsen en ny søknadsrunde for forskningsmidler, og i år innrettes forskningsmidlene mot kommunehelsetjenesten og samhandling.

Bli medlem i Prematurforeningen og få årets første Prematurposten

I mars kommer første utgave av Prematurposten for 2016.
Denne gangen også med mange fine artikler.
Du kan lese om den fantastiske historien til Anette og Liv Tone, som klarte å samle inn 1.1 millioner til Ålesundsykehus.
Og innsamlingen stopper faktisk ikke der! Les i bladet hva mer de fikk til.
Du kan også lese artikkelen om "å leve med et sykt barn",
hvor psykologspesialisten Laila Løvås forteller om hvordan det å ha barn med ernæringsvankser påvirker hverdagen deres.

Ønsker DU å drive styreabeid for Prematurforeningen?

Hei,
det er satt av tid for årsmøte til 11. februar 2016.
I den forbindelse ønsker vi å komme i kontakt med de som kunne tenke seg å drive styrearbeid i Prematurforeningen.
Styremøtene holdes i Oslo, ca. 4 - 6 ganger i året. Derfor er det fint og kunne komme seg lett til Oslo for å kunne overvære møtene der.
Ønsker du utover dette å igangsette aktiviteter, eller bli med i vårt styre ikke nøl med å ta kontakt med oss på post@prematurforeningen.no.
Vi er en aktiv gjeng og desto flere som vil være med, jo bedre.

Årsmøte i Prematurforeningen 11. februar kl. 19 - 20

Hei,
da er det snart tid for årsmøte igjen.

Vi har satt av torsdag 11. februar til Årsmøte.
Møtet avholdes i Prematurforeningens lokaler i Bernhard Getz gate 3, 2. etg.
Om du/dere har et ønske om å komme, eller tenker å drive styrearbeid sender du/dere en mail til
post@prematurforeningen.no

Agenda for Årsmøte er:
Sak 1 Velkommen

Sak 2 Valg av ordstyrer og referent
Forslag Hege Nordhus

Sider

Abonner på Prematurforeningen RSS